The Masters® Story

Wanneer en waarom?

In 2009 zijn The Masters® begonnen met het helpen van de mensen die aan ‘de zijlijn’ staan in onze samenleving.

Zij die zelf de brug niet kunnen slaan naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun eigen talenten, om volwaardig mee te doen in de maatschappij die wij en vorige generaties hebben gecreëerd..
lees meer lees meer

Hoe en de weg

Zonder subsidie werd een beweging op gang gezet, die na experimenteren, pionieren, ontwikkelen, vernieuwende antwoorden bleek te kunnen geven op zeer actuele vraagstukken op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied..
lees meer lees meer

De resultaten & The Masters® 2018

In de afgelopen vijf jaar heeft The Masters® beweging zich steeds verder ontwikkeld tot “Game-changer”..
lees meer lees meer

The Masters® Filosofie

Overzicht

Het fundamentele gedachtegoed dat richting geeft aan The Masters®, de beweging, kent de overtuiging dat:

  • Iedereen gelijkwaardig is, normaal zijn bestaat niet, we zijn allemaal anders;
  • Mensen willen betrokken worden bij beslissingen die hen of hun leven beïnvloeden;
lees meer

The Masters® Academy & Social Firm

Bent U normaal?

Nee. U bent anders, net als wij. Niemand is hetzelfde maar iedereen krijgt gelijke kansen om mee te doen. Samen werken we aan de “kunst van het nieuwe samenleven”..
lees meer lees meer

The Academy, kan niet bestaan zonder de SOCIAL FIRM.
The Social Firm bestaat uit mensen die in directe verbinding staan met alle belanghebbenden en partners zoals instellingen, eigenaren van onroerend goed met een maatschappelijke bestemming, ondernemers, bewoners, Gemeente en Provincie..
lees meer lees meer

Masters® Homes & Wijkhuis

Het Masters® Home

Is een vernieuwende woonvoorziening voor “anders” ontwikkelde jongeren en studenten. Wonen bij het werk, eigen regie, zelfstandigheid, vrijheid en participatie staan bij deze woonvorm centraal..
lees meer lees meer

Het Masters® Wijkhuis

Het wijkhuis, onder hetzelfde dak, vervult de functie van algemeen toegankelijke voorziening, in een ambiance van deze tijd, warm en toch modern. Bij de totstandkoming van het Masters® Wijkhuis, is het aanbod van mogelijkheden en diensten afgestemd op de behoeften van het stadsdeel..
lees meer lees meer

“Passend wonen, community building en betekenisvol ondernemen in de wijk onder één dak”

Bent u of kent u iemand die interesse heeft in het wonen in de nieuwe woonvorm “Masters® Home” of heeft u interesse om te werken in het Wijkhuis? Neem contact op!

The Masters® Services & Care

Bijdragen aan een betere samenleving. “Een winkel die services en hulp aanbiedt, waardoor we op buurt niveau voor elkaar kunnen zorgen”

De praktische oplossing voor effectieve en efficiënt georganiseerde hulp en zorg op rollator afstand: “Coöperatief de handen ineen slaan”.

The Masters® Services & Care is onderdeel van The Masters®. Het is ontstaan vanuit de behoefte om algemene hulpvragen te beantwoorden en voorzieningen, services en zorg op één verbindingsplek in de buurt te kunnen verzorgen. Het geeft wijkbewoners de mogelijkheid zelf de regie te nemen.

The Masters® Services & Care geeft vorm aan

The Masters® Services & Care is een sociale wijkcoöperatie en werkt samen met  kennis-, maatschappelijke- en zorginstellingen, het bedrijfsleven en de overheid, om hulp, zorg en diensten herkenbaar en op één fysiek trefpunt in de wijk te organiseren.  Een verbindingspunt en algemeen toegankelijke voorziening in de wijk voor iedereen.

Ga naar The Masters® Services & Care website →

Stichting The Masters®

  1. Over de Stichting
  2. Bestuur
  3. Ambassadeurs
  4. ANBI

Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of (de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst

Nieuws

Samen kunnen we het zelf
"Focus on building the new, not fighting the old"

The Masters® Community Network

Waar vind je de beste ideeën, de meest creatieve, effectieve of efficiënte oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken? Welke projecten zijn er wereldwijd op dit gebied in uitvoering of in werking? Hoe vind je de “best practices”. Waar zitten ze? Hoe kom je met ze in contact.

Allemaal vragen die wij ons de afgelopen jaren hebben gesteld en waarmee we aan de slag zijn gegaan in dit nieuwe tijdperk.

The Masters® zijn verbinders en verenigen graag mensen, organisaties en overheden, om synergie te creëren, te leren en ideeën uit te wisselen of gezamenlijk ideeën uit te werken en uit te voeren. Dit om samen te leren, te ontwikkelen of/en te veranderen.

Met de komst van “social-media” kunnen we bijna de hele wereld bereiken en verbinden.

Daarom zijn The Masters® een netwerk aan het bouwen van bestaande en opkomende initiatieven die maatschappelijke waarde toevoegen of anderszins van waarde zijn voor de zichzelf vernieuwende samenleving.

Bent u geïnteresseerd? Of maakt u deel uit van een initiatief of organisatie die kennis en kunde of ideeën wil opdoen en wilt delen?
Neem graag contact op met The Masters® en maak deel uit van “The Masters® Community”.

Vrienden & Partners

Vrienden van The Masters®

Een vriend is iemand die je een warm hart toedraagt, die er voor je is als je hem nodig hebt, positief over je rondpraat, die je uitnodigt als er wat te vieren is, een klankbord kan zijn bij moeilijke beslissingen. Ongevraagd iets leuks aandraagt of je “posts” deelt op “Facebook” met een leuk berichtje erbij.

Als vriend van The Masters®, omarm je het gedachtegoed en sta je open voor verandering. Bij The Masters® telt iedereen mee. Je staat er nooit alleen voor, “The Masters® Community” groeit. Bovendien kom je daardoor ook weer in contact met andere vrienden en je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wees welkom en meld je aan!

Partners

Zijn leveranciers en organisaties die in enige vorm bijdragen aan de ontwikkeling van The Masters®. Zij bieden stageplekken of stagiaires, 

geven advies, doen vrijwilligers werk, geven in natura, of bouwen mee aan het opzetten van Masters® Home’s of Masters® Services & Care punten in de wijk. Partners hebben iets voor de ander over en voelen zich samen verantwoordelijk. Zonder Partners konden The Masters® niet doen, wat nu wordt gerealiseerd.

Sponsors

Sponsoren leveren een financiële bijdrage aan de totstandkoming van iets waar ze in geloven. Het investeren in verbetering en vernieuwing en het toevoegen van maatschappelijke waarde betaalt zich op een andere wijze altijd uit. Onze bijzondere dank gaat uit naar de fondsen, bedrijven, overheden en particulieren die reeds hebben besloten om The Masters® en haar groei en beweging te stimuleren door bij te dragen. Graag nodigen wij u uit om ook sponsor van The Master® te worden. U treft onze gegevens onder de knop “Stichting The Masters®”.

Hartelijk dank!

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Post Adres
Hoogbrugstraat 3
6221 CN Maastricht
+31 654751997